Vad innebär skönlitteratur?

Skönlitteratur är en mycket populär kulturform och skiljer sig från facklitteratur, vilket som namnet antyder bygger på riktig information. Skönlitteratur behöver dock inte vara osann men innehållet av en bok som är skönlitterär kan vara påhittat. Det är olika berättelser eller texter som är skrivna med kreativa mål. Det finns olika kategorier inom skönlitteratur såsom lyrik, dramatik, prosa eller essäistik. Inom det engelska språket används begreppet ”Fiction” och har samma innebörd som ordet ”fiktion” på svenska, men är en litteraturvetenskaplig term och motsatsen till ”non-fiction”.

När man skriver ett skönlitterärt verk kan författaren beskriva riktiga incidenter, individer eller platser, men författaren beskriver oftast utifrån sådant som denne författat ihop – alltså fantiserat om. Det är främst denna särskiljning som görs från facklitteratur. Vid skönlitterära verk finns det en avsaknad av källhänvisningar och själva skriften behöver inte ha någon direkt anföring. Vidare kan man som författare skriva en längre text utan att genomföra rubriksättning av texten. Detta är också delar som skiljer sig markant från facklitteratur. Då skönlitteratur är en mycket stor andel av världens författade verk så finns det olika huvudgrenar såsom epik, lyrik och dramatik. Dessa kan sedan delas in ytterligare i undergrupper. Epiken kan excastle-834369_960_720empelvis delas in i noveller, epos eller romaner beroende på verkets längd. Bredden inom skönlitteratur är enorm och många subgrupper kan ibland blandas och det är svårt att dra en exakt gräns. Under 1900-talet var exempelvis deckaren en av de genrer inom skönlitteraturen som var mest populär. Ett bibliotek eller en bokhandlare kanske däremot väljer att särskilja grupper efter vem det är som skall läsa boken (målgrupp), vad det är för genre eller dess omfång.

När man studerar litteraturvetenskap är skönlitteratur främst det som läses och det finns idag många nobelpristagare inom litteratur som premierats för sina skönlitterära verk. Att skriva skönlitteratur innebär nästintill inga regler och de få regler som finns är fyllda med undantag. Att skriva med en dramatisk struktur brukar anses vara en regel, men främst inom den västerländska kulturen.