Vad innebär facklitteratur?

Facklitteratur är motsatsen till skönlitteratur och bygger på fakta och inte fiktion. Verk inom genren skall vara inriktade på olika vetenskapliga områden. Det finns olika typer av texter och verk inom facklitteraturen. Några av dessa är uppsatser, journalistisk, dokumentärer, dagböcker eller essäer. Dock måste den gemensamma nämnaren vara att det inte ingår något påhitt eller fiktion i skriften. Kategorier som hamnar mellan skönlitteratur och facklitteratur är tidningsartiklar, berättelser och brev. Oftast tillhör dessa skrifter mer antingen facklitteratur eller skönlitteratur, men framgår relativt tydligt. Dock bör man som läsare vara medveten om att det kan blandas för att ge mer effekt åt en text.

Att skriva ett verk inom facklitteraturen stmaxresdefault (12)äller höga krav på själva skrivstilen som författaren använder sig av. När man väljer att skriva ett skönlitterärt verk kan man skriva det man tycker är intressant, det som man tror andra vill läsa och det som gör historien mer givande. Men inom facklitteratur måste man hålla sig till att informera den läsande om ett specifikt ämne. Det skall vara enkelt och lättförståeligt att ta sig igenom texten. Läsaren skall ha en nytta med verket och om man skall försöka övertyga om exempelvis ett resultat eller en tanke så måste texten vara balanserad och korrekt avspegla verkligheten. Om man ser till de äldre texterna, vilka skall vara inom genren facklitteratur, märker man att det finns en viss skönlitterär stil. Detta leder till att man som läsare har svårt att veta om det är fiktion eller inte. Detta får inte förekomma i den moderna facklitteraturen.

När man skriver texterna för ett sådant verk skall det även finnas rubriker och källhänvisningar som tydligt markerar var man fått informationen ifrån. En annan skillnad mellan facklitteratur och skönlitteratur är att den förstnämnda oftast är skriven för en specifik publik som läser verket med ett specifikt syfte. Skönlitteratur å andra sidan kan läsas av vem som helst.