Vad är en roman?

Många drömmer om att skriva en roman, men vad innebär egentligen detta? Romaner tillhör kategorin skönlitteratur och är skrivna som längre berättelser och utgör genren epik (tillsammans med noveller, eposet och sagor). Romaner är främst underhållande och byggda på fiktion men har en viktig grund för människans allmänbildning då man skriver om verkligheten med vissa fiktiva händelser. Visa romaner kan dock vara informativa och inte alls innehålla fiktion. Ser man till de moderna romanerna så finns det olika undergrupper, såsom kärleksromaner eller detektivromaner. Dock är begreppet roman, precis som så mycket annat inom litteraturen, mycket brett och utan specifika gränser.

Det finns några särdrag hos romanen såsom att vara en fiktion men den kan också vara skriven som en historisk roman, dock där man blandar sann historia med fiktion. Skillnaden mellan noveller och romaner är främst längden på texten, men det finns inte en exakt siffra på vad som är vad. I en roman finns det oftast en eller flera huvudpersoner och det som särskiljer är den psykologiska skildringen som finns inom en roman. Vidare brukar man också skilja på föThe_Course_of_Empire_The_Savage_State_Thomas_Cole_1836rfattaren och personen som berättar historien i romanen, det vill säga det narratologiska syftet.

När romanen uppkom finns inte helt säkert dokumenterat vilket har skapat många olika åsikter. Vissa menar på att romanen uppkom redan vid antikens litteratur, när man blandade prosa i varseberättelser. Andra menar på att när man blandade vers och prosa uppstod romanen, vilket dock är svårt att bedöma. Ser man till romanen i en mer modern bemärkelse menar vissa att den uppkom på medeltiden ur de så kallade romanserna. Idag är det mycket svårt att särskilja en roman och helt plötsligt kommer en trend och samtliga utgivna böcker faller under beteckningen roman. Det man dock inte får glömma är att en roman skall ha det karaktäristiska draget fiktion.