Tips inför din första roman

Att skriva sin första roman är ett stort steg och det är tyvärr inte en enkel sak. Man behöver en strategi med vad man vill åstadkomma och vilken väg man är beredd på att ta för att nå dit. Det kan bli ett väldigt långt och tufft arbete men med några tips på vägen kan arbetet bli en hel del enklare.

Planera sitt skrivande

När man skall börja med sin roman bör man öka sin förmåga att kunna skriva, men mycket viktigt är också förmågan att kunna iaktta, lyssna och ha tålamod. Man bör försöka skapa en medvetenhet kring sitt skrivande, kanske vara mer metodiskt och något mera systematisk gällande när, var och hur man skriver. Sätt exempelvis upp specifika tider eller tillfällen när du bara skall skriva. När man planerar sin tid på detta sätt skapar man också en rutin för hjärnan och det är enklare att koncentrera sig under skrivandet.

Att bygga en karaktär

För att skapa intresse och för att romanen skall kännas trovärdig är det viktigt att skapa bra karaktärer. Karakdownloadtärerna kommer lägga grunden för hur man som läsare uppfattar romanen och bestämmer om den är intressant eller inte. Satsa inte bara på huvudpersonerna, utan för att få liv i romanen krävs olika starka karaktärer med klara syften (för dig som författare). Det finns tre olika sätt som man kan ge karaktärerna liv: den inre monologen, själva handlingarna som karaktären utför eller dess bakgrundshistoria.

Konsten att härma andra

För att lyckas med en roman bör man se till de som faktiskt redan uppnått detta. Man bör iaktta andras skrifter, läsa olika romaner för att förstå var tyngden läggs eller hur man binder samman en historia. Tanken är inte att läsa bok efter bok, utan att läsa en bok och fundera över vad man själv kan plocka med sig till sin egen roman. På så sätt kan man sammanföra olika aspekter och få en riktigt levande bok.