Att läsa Science-Fiction

Att läsa en bok som ingår i genren science fiction innebär att litteraturens huvudsakliga element, oavsett om det är en miljö eller en händelse, är grundade på vetenskapligt eller teknologiskt tänkande. Science fiction är inte bara en genre inom litteratur utan även inom film och begreppet har fått flera olika förkortningar så som SF eller Sci-Fi. Dessa används dock främst av författarna själva eller inom journalistiken. Vidare finns det vissa som menar på att dessa förkortningar egentligen är nya genrer. Själva begreppet Science Fiction inrättades på 1920 talet av en känd tidskriftsutgivare.

Om man ser till ursprung och litteraturens historia så finns det många gemensamma nämnare inom Fantasy och Science Fiction. När begreppet Science Fiction myntades så skulle dessa litterära verk bestå av både litteratur och vetenskap, med andra ord skulle man skapa naturvetenskapliga äventyrsberättelser. Många olika författare och kunniga inom den litteraturvetenskapliga världen har givit olika förklaringar på vad genrer egentligen skall innebära: allt från realistiska spekulationer i en förändrande värld, till att rymma tunga verk om människan eller historier som har en sagolik form.

Inom Science Fiction kan man tydligt märka några återkommande teman. Ett av dessa teman är gången tid och framtiden. Det kan vara att man spekulerar i vad som skfantasy-981532_960_720ulle kunna ha hänt om exempelvis en historisk händelse hade fått en annan utgång. Vidare kan det också handla om att finna förlorade världar eller att man genomför tidsresor och på så sätt skildrar olika eror. Ett annat område som är populärt inom Science Fiction är att beskriva superhjältar eller mutanter. Att beskriva robotar och androider är andra populära områden inom genren, där man leker med tanken av en människa som är känslolös. Många Science Fiction-böcker handlar också om rymden eller utspelar sig i en annan galax. Innan man hade besökt månen var detta ett starkt förekommande exempel inom Science Fiction-böckerna. Vidare så kan karaktärer vara, eller möta olika rymdvarelser och utomjordingar.