Att läsa en Fantasybok

Genren Fantasy bygger på avvikelser från verkligheten och har inslag av magi eller övernaturliga händelser. Det är en fantasivärld som kan liknas en saga eller medeltiden, med slott, drakar och monster. Vidare finns det en hjälte eller hjältar med en viss fiende i sikte. Den kan också finnas parallella världar vilka man kan ta sig igenom via ett hål eller magisk dörr. Oftast har den specifika hjälten ett uppdrag och genom boken får man följa hur denne tar sig igenom problem, farliga situationer, möter kärlek med mera får att nå sitt mål. Det är inte bara huvudkaraktären som har magiska krafter utan hela omgivningen är en saga med många olika krafter, goda som onda. Det tydligaste och vanligaste förloppet inom en fantasy berättelse är att onda krafter försöker ta över världen och hjälten skall motverka detta, med ett slut där denna karaktär vinner över de onda krafterna.

Skillnaden mellan genrerfantasy-782001_960_720na Fantasy och Science Fiction är främst hur den sistnämnde kategorin förhåller sig till realismen, eller verkligheten. Science Fiction har som grund att beskriva saker som inte kan ske just nu, medan Fantasy bara beskriver sådant som inte kan ske inom den specifika världen. Det finns alltså mindre vetenskap och mer magi inom Fantasy. Dock finns det vissa subgrupper som blandar dessa två områden och det kan vara svårt att veta vad som är vad.

Eftersom det är mycket svårt att definiera exakt vad genren Fantasy innebär har dessa olikheter lett till flera uppdelningar inom kategorin. Främsta uppdelningarna har gjorts inom miljö och berättelsetyp, samt om det är en hög eller låg fantasy. Skillnaden framförallt mellan dessa kategorier är om verket sker i en påhittad värld eller i vår egen värld, dock med vissa ändringar. Dock har samtliga gemensamt att det är en berättelse som avviker från vad vi anser vara möjligt.