Att läsa en deckare

Deckare är en genre som anses tillhöra skönlitteraturen men kan också tillhöra populärkultur. Huvudtemat inom en deckare är att berätta om ett eller flera brott. Vem det är som genomför brottet är oftast ett mysterium vilket man under resans gång får detaljer kring och skall försöka lösa. Själva benämningen deckare kommer från ordet detektiv, då huvudpersonen inom dessa verk oftast är detektiver. Dock kan det också handla om en kriminalpolis eller en annan typ av problemlösande karaktär. Oftast är det huvudpersonen som undersöker vad som hänt, vilket brott som skett samt försöker finna den skyldige.

Genren deckare tillhör spänningslitteratur, vilken handlar om brott samt hur dessa reds ut och varför eller vad som varit motivet. I en bokhandel eller bibliotek är dessa böcker oftast för sig och har många egna litterära priser samt fått flera olika priser. Det kandetective-156465_960_720 dock vara svårt att skilja deckare från andra genrer så som thriller, action, rysare eller psykologiska romaner. I grunden finns det tre olika kategorier inom deckare: de verk som härstammar från skälmhistorier, de ”tänkande” detektiverna samt de detektiver som använder sig av vetenskap. Från dessa tre kategorier har flera subgrupper utvecklats. Några av dessa är pusseldeckare, ”brottslingen som hjälte”, historiska deckare, socialdeckare, spionromaner, komiska deckare, övernaturliga deckare, parodideckare och mycket mer. Var gränsen går för dessa kategorier är mycket oklart men gemensamt är alltid att ett visst brott är huvudtemat.

Genren har vissa regler som förklarar hur en deckare bör vara skapt, men dessa regler har under tidens gång förändrats markant. Några av de regler som finns återkommande är att brottslingen skall vara delaktig i boken tidiga skede, övernaturliga lösningar är inte möjliga svar på utredningen, läsaren skall ges samma möjligheter som detektiven till att lösa brottet, det skall finnas logiska slutsatser till hur man kommer fram till brottets lösning, samt att detektiven får inte vara brottsling.